Ceny za moduly

Rozšiřující moduly, které lze k systému přikoupit (podrobný popis jednotlivých modulů naleznete v sekci Moduly):


 • NOVÝ MODUL! Skříňky - Modul slouží ke správě čipy otvíraných skříňek pro studenty či zaměstnance školy.
  Cena: Dle počtu skříněk
 • NOVÝ MODUL! Platby - Modul slouží ke generování QR plateb pro studenty či zaměstnance školy na libovolné akce školy. Uživatelé pak mohou snadno platit QR kodem pomocí mobilního telefonu po přihlášení na svůj učet v systému AES.
  Cena: 9 990Kč (bez napojeni na bankovni API)
 • NOVÝ MODUL! Google Workplace (G Suite) - Modul slouží ke správě účtů na Google Suite doméně školy. Používá se G Suite Admin SDK a AES díky němu umožňuje zakládat účty, přiřazovat je do skupin, resetovat či odemykat účty a podobně. Všechny tyto operace lze provádět i hromadně z pohodlí webového rozhraní naší aplikace.
  Cena: 14 990Kč
 • NOVÝ MODUL! LDAP/Active Directory - Modul slouží ke správě účtů na doméně školy (AD nebo SAMBA). Používá se protokol LDAP/LDAPS a AES díky němu umožňuje zakládat účty, přiřazovat je do skupin, resetovat či odemykat účty a podobně. Všechny tyto operace lze provádět i hromadně z pohodlí webového rozhraní naší aplikace.
  Cena: 9 990Kč
 • NOVÝ MODUL! TODO - Modul slouží ke správě osobních úkolů hlavně učitelů. Tyto úkoly jsou dostupné všude a hned napříč systémem bez nutnosti přeskakovat do jiného okna/rozhranní. Hotové úkoly lze snadno označit s skočí na konec seznamu.
  Cena: 4 990Kč
 • NOVÝ MODUL! GDPR - Modul slouží ke správě GDPR souhlasů jednotivých uživatelů (rodiče, studenti, učitelé) na škole. Modul obsahuje stránku Pověřence (DPO), přes kterou lze hlásit neshody s GDPR. Pokud některý z uživatelů odvolá nějaký souhlas, jsou o této změně automaticky informováni zvolení pracovníci školy (uživatelé AESu). Modul také umožňuje exporty souhlasů do PDF podle uživatelem zvolených kriterií.
  Cena: 6 990Kč
 • Čtvrletní hodnocení přístupu - Modul slouží k hodnocení přístupu žáků/studentů k jednotlivým předmětům za cele čtvrletí. Škola sama si nastaví, jak hodnocení probíhá ve školním řádu a poté v AESu. Příklad hodnocení může být například: A - aktivní, B - zpravidla splňující, C - průměrný ...
  Cena: 4 490Kč
 • Docházka - Modul umožňuje sledovat docházku jednotlivých uživatelů na škole (zaměstnanci, učitelé ale i žáci). Každý z uživatelů dostane vlastni RFID čip, kterým se autentizuje na čtečce u vstupu do budovy. Lze takto spravovat i přistup do budovy a nechat oprávněným osobám povolit vstup do budovy, pokud mají platný čip. Modul umí odhalit pozdní příchody, lze jej na vyžádání napojit na elektronickou třídní knihu, nechat zaslat automatizované SMS rodičům při pozdních příchodech a podobně.
  Cena: Podle velikosti školy/uživatelů/přístupových čteček
 • Zápis do prvních ročníků - Modul umožňuje vytvářet propracovaný systém zápisů či registrací různých uchazečů na vybraný čas. Při registraci musí uchazeč vyplnit vámi předem specifikované položky (jméno, adresa, e-mail, …). Sami si určíte, které položky jsou povinné a které dobrovolné. Uchazeč si dále vybere datum a čas, kdy se k vám dostaví a ke které komisi/místnosti. Systém umí komunikovat s uchazeči pomocí e-mailu a vám povolí exportovat vyplněné údaje do Excelu (xlsx). Vice v sekci modulů.
  Cena: 7 990Kč
 • Dohledy- Pomocí tohoto modulu můžete v rozvrzích zobrazit dohledy učitelů v učebnách a jiných prostorách školy. Modul umožňuje plánovat i suplování dohledů včetně jejich tisku v PDF a je napojen na SMS modul, takže umí zasílat upozornění o suplování dohledů na mobilní telefony učitelů.
  Cena: 3 490Kč
 • Omluvný list - Díky tomuto modulu mohou rodiče omlouvat absenci, hlásit dlouhodobou absenci do předu, a dokonce i podávat různé žádosti (například o uvolnění z hodin tělocviku). Třídní učitel pak absenci může uznat, neuznat, nebo předat jinému učiteli na omluvení či neomluvení. Vice v sekci modulů.
  Cena: 9 990Kč
 • Akce - Tento modul Vám umožní schvalovat různé dokumenty na škole, nebo nechat přihlašovat uživatele na různé akce a podobně. Výstupy o hlasování lze exportovat do PDF.
  Cena: 6 990Kč
 • E-třidnice družina- Tento modul rozšiřuje modul klasické třídní knihy o možnost používat E-třídnici souběžně například i v družině či azylových třídách.
  Cena: 4 490Kč
 • Řízení kvality ISO 9001- Tento modul Vám umožní spravovat veškeré dokumenty na škole a pokud Vaše škola má certifikaci ISO 9000, tak je tento modul pro Vás ideální volba. Jednotlivé dokumenty lze zviditelnit jen třeba učitelům či studentům, je vedena kompletní historie každého dokumentu, tak si kdykoli můžete stáhnout jeho historickou verzi a pokud již nějaký dokument není platný a nebude existovat žádná jeho nová verze, tak ho jednoduše zarchivujete. Je samozřejmostí, že dokumenty lze členit do adresářové struktury, u které také můžete nastavovat práva pro přístup.
  Cena: 9 990Kč
 • Video - Toto rozšíření Vám umožní do AESu nahrávat videa podobně jako to umožňuje například YouTube a jiné online služby pro streamovaný multimediální obsah. Video projde na vašem AES serveru konverzí, aby jej bylo možné pohodlně přehrávat na všech možných platformách (počítače, tablety, mobily, Linux, Windows, Mac OS apod.). Videa lze třídit do složek, podobně jako na vašem disku počítače, a také je přímo přiřadit ke studijním materiálům jako například video návod jak má student vyplnit protokol a podobně. (Poznámka: Konvertor videí podporuje architekturu x86 i x64 a umí využít až 8 procesorů/jader, konverze videí ale probíh8 postupně jedno po druhém (nikoli paralelně) na pozadí vašeho serveru, takže nebude docházet k extrémní zátěži vašeho serveru. O ukončené konverzi videa je jeho majitel informován stavovou zprávou u videa. Videa lze nahrávat až do velikosti 2GB.)
  Cena: 11 490Kč
 • Spřažení účtů - Hlavní funkcí tohoto modulu je možnost provázat více účtů stejné úrovně (accessu) do jednoho. Typicky to znamená, že pokud má rodič více dětí na škole, může si pomocí tohoto modulu pospojovat všechny účty svých dětí a obsluhovat je z jednoho jediného účtu. To samé platí například pro učitele, kdy jeden učitel může, například v průběhu nemoci jiného učitele, tento účet snadno spravovat ze svého vlastního účtu. Z bezpečnostních důvodů samozřejmě nejde spojit například rodičovský účet s učitelským a podobně!
  Cena: 1 490Kč
 • Montessori- S tímto rozšířením se AES stává plně kompatibilní s Montessori hodnocením pokroku studenta. Je možné ve zvolených předmětech hodnotit pomocí Montessori přístupu a ve zbytku předmětu stejně jako do nynějška. Montessori hodnocení umožňuje zadávat čistě jen slovní hodnocení, nebo slovní hodnocení s kombinací bodového, které vidí jen učitel a pomáhá mu efektivně stanovit finální hodnocení. Finální hodnocení se provádí jak slovně, tak volitelně i známkou kvůli zachování kompatibility výstupu na vysvědčení.
  Cena: 6 490Kč
 • SMS zpráv- Modul umožňuje zaměstnancům a studentům, dle nastavení práv, zasílat SMS zprávy na kontakty v AESu nebo i na libovolná telefonní čísla. Postupně je plánováno rozšíření o některé automatické funkce dle požadavků a potřeb jednotlivých škol. Cena za modul je vždy na 12 měsíců a odvíjí se od počtu studentů na škole (čím větší je počet průměrně odeslaných zpráv tím je i vyšší režie na provoz našeho SMS serveru).
  Cena: 1 490Kč14 990Kč / ROK
 • Závad - Modul umožňuje zaměstnancům a studentům hlásit veškeré závady na jednom místě. Technici (IT pracovníci, opraváři, školníci, ...) si pak záznamy vyzvedávají, reagují na ně a informují o postupu odstraňování závad. Modul umožňuje generovat reporty o časové náročnosti, době reakce a podobně.
  Cena: 9 990Kč
 • Týdenní plány - Chcete aby Vaši zaměstnanci i studenti měli vždy záznamy z týdenního plánu na očích a nejlépe barevně zvýrazněny záznamy, které jsou aktivní pro dnešek? Tak potom přesně pro Vás je určen tento modul, který umí mimo jiné rozlišovat záznamy (viditelnost) pro studenty a učitele, platnost záznamů může být buď jen na den, nebo zvolené období, a záznamy se objeví vždy hned po přihlášení do systému na úvodní obrazovce.
  Cena: 4 990Kč
 • Radius - Pokud na vaší škole používáte autentizaci na wifi nebo jen obecně do školní sítě pomocí Radiusu nebo Freeradiusu, tak vám tento modul umožní sjednotit autentifikaci s AESem. Modul má rozšíření pro učitele, které umožní zakazovat jednotlivým studentům přístup k wifi (školní sítí) na určitý čas (od - do s přesností na minuty). Hodí se hlavně při výuce, kdy nechcete aby studenti měli přístup na Internet, a přesto mohli používat počítače. (Tento AESový modul vyžaduje Radius nebo Freeradius ve verzi 2.x s instalovaným MySQL modulem)
  Cena: 1 990Kč
 • Google Kalendář - Tento praktický konektor umí z vybraných modulů pravidelně exportovat záznamy učitelům a studentům do jejich soukromých kalendářů na službě Google Kalendář. Zatím probíhá export z modulů Povinnostník a Rozvrhy - Suplování. Které moduly se komu budou jak synchronizovat si ovládají uživatelé sami. Samotné synchronizace probíhají hromadně cca jednou za hodinu.
  Cena: Momentálně není k dispozici
 • Povinnostník - Tento jednoduchý, ale praktický nástroj umožňuje na jednom místě plánovat testy, domácí úkoly, projekty a jiné aktivity tak, aby je studenti a rodiče viděli vždy hned po přihlášení do systému. Navíc jsou všechny aktuální termíny (dnes a zítra končící) zvýrazněny barevně, to samé platí i o jednotlivých typech záznamů - testy mají jinou barvu než domácí úkoly a podobně.
  Cena: 4 990Kč
 • Archivace - rozšíření e-třídnice - Díky tomuto modulu můžete uchovávat záznamy za jednotlivé školní roky jako je předmětová skladba, názvy předmětů, kdy studenti nastoupili či odešli ze třídy. Tyto záznamy poté umožní tisknout kompletní:
  Cena: 2 490Kč
 • E-třídnice - Modul slouží k zápisům z hodin a plně nahrazuje papírovou třídnici doporučenou MŠMT pro 2. stupeň základních škol a střední školy. Tato e-třídnice neopomíjí ani službu ve třídě, propracovaný systém omlouvání absencí, umí počítat procentuální absenci žáka za jednotlivá pololetí v předmětech a umožňuje rodičům pravidelnou kontrolu docházky včetně kontroly pokroku v hodinách (zápisů z hodin).
  Cena: 5 490Kč
 • Anket - Modul slouží k vytváření a zadávání anket. Ankety mají několik úrovní důležitosti a podle toho se zobrazují po přihlášení, na každé stránce a nebo jen ve speciální sekci "ankety". Ankety lze přidělit jen konkrétní skupině uživatelů a výstupem z anket jsou podrobné statistiky s grafickým vyjádřením hodnot.
  Cena: 2 490Kč
 • Aktualit- Tento modul umožňuje zobrazovat celo-systémové aktuality. Do tohoto modulu se automaticky vkládají informace o změnách v suplování a podobně. Studenti, učitelé, ale i rodiče jsou díky tomuto modulu velice rychle a efektivně informováni o všem důležitém.
  Cena: 3 490Kč
 • Prohřešků a pochval - Tento modul umožňuje definovat celou řadu prohřešků, pochval a kázeňských opatření. Jednotlivé prohřešky mají různé bodové ohodnocení (lehký, střední a závažný) podle této závažnosti jsou jim přiděleny 1 až 3 body. Takto získané body se za každé pololetí sčítají a po dosažení určitých bodových hranic lze udělit kázeňská opatření jako napomenutí, důtku, sníženou známku z chování a podobně.
  Cena: 5 490Kč
 • E-album - V tomto modulu lze zakládat kategorie a podkategorie skupin fotek z různých akcí školy. Práva pro vkládání fotek se dají udělit i jednotlivým studentům.
  Cena: 2 490Kč
 • Rozvrhy - Jde o modul, který by měl zahrnovat prakticky všechny požadavky na rozvrhy snad na všech typech škol. Rozděluje týdny na sudé a liché, jak podle ISO normy ISO 8601, tak podle začátku školního roku (záleží na nastavení). Modul umožňuje zobrazit rozvrhy zvlášť pro třídy, učitele čí žáky. Součástí modulu je i modul pro vytváření suplování, který dovede automaticky při zadávání suplování zobrazit volné učitele v dané hodině a zohlednit různá kritéria a omezení pro vytvoření suplování na aktuální den.
  Cena: 5 490Kč
 • Rozšíření možností systémových zpráv- Tento modul umožní zasílat kopie všech zpráv na e-mailové účty uživatelů a rozšiřuje možnosti rozesílání těchto zpráv celým skupinám, třídám či úrovním uživatelů.
  Cena: 1 490Kč
 • E-knihovna- Jedná se o propracovaný modul evidence knih a výpůjček ve školní knihovně včetně počítání prohřešků za pozdní vrácení, spolupráce s čárovými kódy a podobně.
  Cena: 9 990Kč
 • Odevzdávárna- Tento modul umožní odevzdávat projekty a úkoly studentů přímo přes rozhraní systému. Odevzdávárny jsou individuální pro každou třídu i předmět a dělí se na projekty. Každá odevzdávárna se umí automaticky otevřít v zadanou hodinu a datum.
  Cena: 4 490Kč
 • Diskusni board - Propracovaná diskuse k tématům od akcí školy až k možným způsobům řešení domácích úkolů v jednotlivých předmětech. V diskuzi je možné používat širokou škálu emotikonů.
  Cena: 4 490Kč
 • FTP správa domovských disků uživatelů- Tento modul umožňuje vzdálenou správu zFTP serveru, pomocí kterého lze zpřístupnit do Internetu libovolná data, která se nalézají na půdě školy.
  Cena: 490Kč
 • Jídelníček - Pomocí tohoto modulu můžete na internet vystavit aktuální přehledy jídel, které připravuje vaše školní jídelna. Tento skript má i verzi, kterou lze přímo bez nalogování do systému zobrazit na školních stránkách.
  Cena: 1 490Kč
 • Tiskové sestavy- Tento modul vám umožní testy zadané v systému tisknout v papírové podobě.
  Cena: 1 490Kč
Všechny ceny jsou koncové a včetně DPH.