Rozvrhy

  • Rozvrhy - Jde o modul, který by měl zahrnovat prakticky všechny požadavky na rozvrhy snad na všech typech škol. Rozděluje týdny na sudé a liché, jak podle ISO normy ISO 8601, tak podle začátku školního roku (záleží na nastavení).
  • Modul umožňuje zobrazit rozvrhy zvlášť pro třídy, učitele čí žáky.
  • Součástí modulu je i modul pro vytváření suplování, který dovede automaticky při zadávání suplování zobrazit volné učitele v dané hodině a zohlednit různá kritéria a omezení pro vytvoření suplování na aktuální den.
    rozvrh dohled